شورای انسجام فرزندان شهدا گشایش یافت

15 Feb 2021

۲۷ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( دوشنبه، ۲۷ دلو) شورای انسجام فرزندان شهدا با اشتراک مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی، وکلای شورای ولایتی، محاسن سفیدان، علمای دینی و صدها تن از جوانان و بانوان در سالون ریاست امور زنان ایجاد شد.

در این محفل داكتر نقیب‌الله فايق، والی فاریاب از ایجاد این شورا اظهار خرسندی نموده گفت: شهدای قهرمان به‌خاطر خانواده‌ی خود نه، بلکه به‌خاطر آبادی و آرامش مردم جام شهادت نوشیده‌اند.

والی فاریاب برای خانواده‌های شهدا تعهد سپرده‌ گفت: حکومت محلی و مرکزی وظیفه دارد از فرزندان شهدا دستگیری نموده و در قسمت جای و تحصیل آنها توجه می‌نماید.

محمد اکبر خالقی مسوول این شورا می‌گوید‌: هدف عمده از ایجاد این شورا زنده نگه‌داشتن یاد و خاطرات شهدای افغانستان و رسیده‌گی به بازمانده‌گان شهدا در بخش‌های تعلیمی و تربیتی می‌باشد.Skip to toolbar