یک فرمانده خیزش مردمی درتخار کشته شد

13 Feb 2021

۲۵ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی در ولایت تخار، ام‌روز( شنبه، ۲۵دلو) از کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی در ولسوالی چال این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالخلیل اسیر، سخن‌گوی پولیس ولایت تخار به چاپار می‌گوید: روز گذشته در ولسوالی چال ولایت تخار یک فرمانده خیزش مردمی به‌نام گل آغا که می‌خواست داخل قرارگاه شود، انفجار ماین جاسازی شده، منفجر گردیده، درنتیجه فرمانده گل آغا جان باخته است.

سخن‌گوی پولیس تخار می‌افزاید: در قریه چالو خورد این ولسوالی اتفاق افتاده، که شخص هم‌کار خوب دولت بوده است.Skip to toolbar