پرتاب ۶۳ فیر مرمی توپ از سوی نظامیان پاکستانی در کنر

11 Feb 2021

۲۳ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت کنر، ام‌روز( پنج‌شنبه،۲۴دلو چ) از پرتاب ۶۳ فیر مرمی توپ ازسوی نظامیان پاکستانی در این ولایت خبر می‌دهند.

فریدالله دهقان سخن‌گوی پولیس کنر به چاپار می‌گوید: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۳ فير مرمي توپ ازطرف نظاميان پاکستاني بالاي ولسوالي‌هاي سرحدي مروره، شلتن، ولایت کنر پرتاب نموده، که درنتیجه تلفات جانی ومالی درپی نداشته است.

در یک ماه اخیر نظامیان پاکستانی در ولایت کنر بیش از ۱۰۰ فیر مرمی انداخت نموده، که درنتیجه خسارات مالی بی‌شما بر جا گذاشته است.



Skip to toolbar