فرمانده امینه‌ی کندز به ۵ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد

10 Feb 2021

۲۲ دلو ۱۳۹۹

دادستانی‌کل افغانستان، ام‌روز(چهار شنبه، ۲۲دلو) در خبرنامه‌ای گفت که فرمانده امنیه‌ی ولایت کندز همراه با سه تن دیگر به ۵ الی ۶سال حبس تنفیذی و پرداخت ۲۰میلیون و ۷۶۳ هزار افغانی محکوم به مجازات شدند.

در خبرنامه‌ی دادستانی‌کل افغانستان آمده است، در جلسه‌ی علنی محکمۀ استیناف مرکز عدلی و قضایی، رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری که با حضورداشت متهمین و وکلای مدافع آن‌ها دایر گردید؛ مل پاسوال عبدالباقی نورستانی که قبلاً فرمانده امنیه ولایت نورستان و سپس فرمانده امنیه ولایت کندز به ۵سال و۶ماه حبس تنفیذی، سمونوال فضل احمد مدیر تأمینات قوماندانی امنیه ولایت نورستان به ۶سال حبس تنفیذی و برای هر یک سمونمل میرزامحمد آمر تعمیرات قوماندانی امنیه ولایت نورستان و احمدشاه دکاندار ۵سال و۶ماه حبس تنفیذی؛ به‌اتهام اختلاس و عدم رعایت قوانین محکوم به مجازات شدند.

در خبرنامه گفته شده، هیأت قضائی هم‌چنان به پرداخت مبلغ ۲۰میلیون و ۷۶۳هزار و ۴۳۲ افغانی بالای محکومین طور تضامن حکم صادر نمود.

در این جلسهء قضایی به برائت اسامی هریک عبدالله، حاجی محمد یونس، صاحب حاجی و محمد عیسی تصمیم اتخاذ گردید.Skip to toolbar