ختنه‌سوری صد تن از اطفال بی‌بضاعت در  فاریاب

10 Feb 2021

۲۲ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( چهارشنبه، ۲۲ دلو) محفلی به‌مناسبت  ختنه‌سوری صد تن از اطفال بی‌بضاعت از طرف یما پطرولیم به هم‌کاری اتاق تجارت فاریاب در این ولایت برگزارش شد.

این محفل از سوی یما پطرولیم به هم‌کاری ریاست اتاق تجارت برگزار گردیده بود که صد تن از اطفال بی‌بضاعت خنته‌سوری شدند.

داکتر نقیب‌الله فایق، والی ولایت فاریاب با ابراز خوشی  از زحمات رئیس اتاق تجارت، تیم رضاکاران اتاق تجارت، شرکت یما پطرولیم گفت: اگر تمامی از تجاران دست مردم بی‌ضاعت را بگیرند، هیچ نیازمندی در این ولایت نخواهیم داشت.

آقای فایق افزود: شهر میمنه شهری برای بی‌جا شده‌گان مبدل شده است و این بی‌جا شده‌گان به‌کمک‌های بیشتر تجاران ضروت دارند.
سید ذین الدین عابدی، رئیس جامعه‌ی  مدنی ولایت فاریاب، با ابراز تشکر از برگزار کننده‌گان این محفل گفت: جوانان رضاکار‌ و تاجران این ولایت همیشه دست‌گیر و یار روزهای دشوار نیازمندان در این ولایت هستند.

شیر محمد یک تن از کسانی که کودک‌اش در این محفل ختنه شده است گفت که نت توان مصارف خنته کردن کودکم را نداشتم و از تمام کسانی که از ما دست‌گیری کرده‌اند تشکر می‌کنم.Skip to toolbar