توزیع پول نقد برای ۶۰۰ خانواده در فاریاب

10 Feb 2021

۲۲ دلو ۱۳۹۹

در ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه در ولایت فاریاب، ام‌روز(چهارشنبه، ۲۲دلو) برای ۶۰۰ خانواده از سوی دفتر سره‌میاشت پول نقد توزیع گردید.

فاروق کارگر، رئیس سره‌میاشت در فاریاب از توزیع کمک نقدی، برای ۶۰۰ خانواده خبر داده گفت: برای هر خانواده ۵۵۰۰ افغانی پول نقد توزیع گردید.
آقای کارگر افزود: دریافت کننده‌گان کمک نقدی متضررین جنگ، امراض طبیعی و خانواده‌های بی‌بضاعت بودند.

محمد، یکی از باشنده‌گان شهر میمنه می‌گوید: با دریافت ۵۵۰۰ افغانی از سوی دفتر سره‌میاشت، بخشی از مشکلات زنده‌گی وی مرفوع می‌شود.

این شمار خانواده‌ها از دریافت کمک نقدی از سوی دفتر سره‌میاشت خرسندی نموده خواهان کمک‌های بیشتر شدند.

این درحالی‌ست که با افزایش شمار بی‌جا شده‌گان در ولایت فاریاب، کمک‌های حکومت محلی و دفاتر نیز افزایش یافته است.Skip to toolbar