جشن سال‌روز تولد امیرعلی‌شیر نوایی و ظهرالدین محمد بابر در فاریاب برگزار شد

9 Feb 2021

۲۱ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( سه‌شنبه، ۲۱دلو) انجمن اجتماعی و فرهنگی بایقرا برنامه‌ای را تحت نام “جشن پنجصد سی و هشتمین سال‌روز تولد امیرعلی شیر نوایی”با حضور داشت والی فاریاب، فرمانده امینه، رٲسای دوایر دولتی و غیر دولتی، شاعران، نویسنده‌گان، فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، جوانان و فرهنگیان فاریاب، در محوطه‌ی رنگین کمان پارک شهرداری ولایت فاریاب برگزار شد.

درنخست سید تاج الدین تاشقین بهایی یکی از شاعران مطرح فاریاب در رابطه به کارکردها و فعالیت‌های امیرعلی شیر نوایی در این جشن ابراز نموده گفت، فاریاب یکی از ولایات فرهنگی بوده که همیشه از چنین روزهای فرهنگی تجلیل به‌عمل میاید.

داکتر نقیب‌الله فایق، والی فاریاب با ابراز خوشبینی از تجلیل ین‌گونه برنامه‌های فرهنگی در فاریاب و اتفاق و اتحاد مردم فرهنگی و اجتماعی این ولایت خوانده گفت: بعد ازین مردم فرهنگی ولایت فاریاب جشن‌های گوناگون به‌شمول تجلیل از سال نو را در این ولایت برگزار کنند.

والی فاریاب افزود: مردم فرهنگی فاریاب درچند سال اخیر شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در این ولایت بوده و هم‌چنین از انجمن اجتماعی  و فرهنگی بایقرا که برگزار کننده‌ی این برنامه است تشکر نمود.
درین حال فرخنده بهمن‌یار فعال مدنی فاریاب اظهار خوشبینی نموده گفت که ام‌روز صدها تن از مردم فرهنگی این ولایت در برنامه سال‌روز تولد امیر علی شیر نوایی اشتراک کرده و ام‌روز را تجلیل کردند.

گزارش ــ اصلیه احمدزیSkip to toolbar