۱۰ طالب جنگ‌جو و یک خانم در فاریاب کشته و زخمی شدند

8 Feb 2021

۲۰ دلو ۱۳۹۹

مقام‌های امنیتی در فاریاب، می‌گویند، یک حلقه ماین خود ساخت طالبان که به هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی آماده شده بود صبح ام‌روز واقع قریه‌ی ینگی ولسوالی قیصار در بین افراد طالبان مسلح منفجر شد که براثر آن سه نفر از آن‌ها کشته و چهار تن دیگر شان شدیدآ زخم برداشته است.

هم‌چنان حوالی ساعت ۹ بجه صبح روز گذشته براثر انفجار جداگانه ماین دومی واقع قریه چهارتوت ولسوالی پشتونکوت اسامی ایثارالدین مشهور به حاجی برکت‌، یک تن از سرگروپان ۲۰ نفری طالبان، هم‌راه با خانم‌اش و یک محافط‌وی شدیدآ زخمی گردیده است.Skip to toolbar