کاهش جرایم جنایی در فاریاب

8 Feb 2021

۲۰ دلو ۱۳۹۹

مقام‌های امنیتی درفاریاب، می‌گویند که سطح جرایم جنایی در این ولایت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب می‌گوید ام‌سال نسبت به سال گذشته جرایم جنایی بر اثر تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی ۷۵ فیصد کاهش یافته است.

سخن‌گوی پولیس فاریاب می‌افزاید طی یک سال اخیر، بیش از ۴۶۰ تن در پیوند به قضایای مختلف جرایم جنایی بازداشت و پس ازتکمیل دوسیه‌های‌شان به ثارنوالی معرفی شده‌اند.

دراین‌حال باشنده‌گان فاریاب از تلاش‌های نیروهای امنیتی در بخش جلوگیری از جرایم جنایی می‌گویند که شهرمیمنه نسبت به سایر مرکز شهرهای کشور بر اثر تلاش‌های نیروهای امنیتی امن می باشد.
ازسویی هم باشنده‌گان فاریاب می‌افزایند در گذشته فعالیت‌های تروریستی افزایش یافته بود اما اکنون وضعیت امنیتی در شهر میمنه بهبود یافته است و مردم با خاطر آرام زندگی می‌کنند.

با این همه مقام‌های امنیتی درفاریاب از مردم می‌خواهند به‌خاطر هرچی بیشتر امنیت با نیروهای امنیتی هم‌کاری نمایند تا جلو فعالیت‌های تروریستی و جرایم در شهرمیمنه گرفته شود.

گزارش : فیروز – غفوریSkip to toolbar