ریاست ثارنوالی فاریاب به ملت حساب داد

8 Feb 2021

 ۲۰ دلو ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، ام‌روز(دوشنبه، ۲۰دلو ) همایشی به مناسبت حساب‌دهی دولت به ملت در سالون کنفرانس‌های مقام ولایت فاریاب برگزار شد.

این همایش با حضورجامعه‌ی مدنی، مردم، رسانه‌ها و مسوولان نهادهای دولتی برگزار شد و در این محفل ریاست ثارنوالی ولایت فاریاب به ملت حساب داد.

قیس یوسف‌زی، سرپرست ریاست ثارنوالی ولایت فاریاب گفت لوی ثارنوالی مرجعه اصلی اجرای قانون اساسی کشور است و بر اساس قانون اساسی کشور لوی ثارنوالی مستقل می‌باشد.

به گفته‌ی آقای یوسف‌زی بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ ریاست ثارنوالی ولایت فاریاب در مجموع ۳۵ میلیون و۵۷۹هزاز ۱۳ افغانی، بودجه عادی بوده است که شامل کدهای ۲۱۰ معاشات. ۲۲۰ مصارفات.۲۲۴ ترمیمات.۲۲۲غذا ۲۲۵ عامل منفعه می‌باشد.

وی گفت از این بودجه ۳۵ میلیون ۳۶۸ هزار و شش صد یک افغانی به‌مصرف رسیده است و هم‌چنان ملبغ ۲۰۰یازده هزار و یک صد و دو افغانی از بخش معاشات به دوره رفته است.

به گفته‌ی وی در سال ۱۳۹۹ از درک جریمه‌ها و کفلات بالمال محکومین مبلغ ۶ میلیون ۹۱۲ هزار ۲۴۲ افغانی به حساب دولت وارد گردیده است.

این ریاست در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۷۰۰ قضیه  که شامل جرایم قتل، ضرب و جرح ۲۱ قضیه، جرایم در مقابل اموال به تعداد ۱۰۲ قضیه، جرایم غیر اخلاقی به تعداد ۷ قضیه، جرایم قاچاق و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی ۱۸۷ قضیه، جرایم ترافکی ۴۴۹ قضیه، جرایم فساد اداری ۳۲ قضیه، جرایم خشونت در مقابل زنان و اطفال ۹۹ قضیه و به تعداد۲۲۲ قضیه‌های دیگر که شامل فریب‌کاری، عدم اطلاع دهی از وقوع جرم رسیده‌گی کرده است و این قضیه‌ها ۳۴۶ از تن ذکور و ۱۶ از طبقه اناث بازداشت کرده است.

در این محفل داکترنقیب‌الله فایق، والی ولایت فاریاب با ابراز خرسندی گفت: در ولایت فاریاب  تمام جرایم از سوی نهادهای عدلی و قضایی برسی می‌شوند.

آقای فایق فزود: نهادهای عدلی و قضایی از سال‌های گذشته بیشتر فعال شده‌اند و این کمک کرده‌است که جرایم در شهر کاهش یابد.
شایان ذکر است که هفته‌ی گذشته نهادهای ملکی و نظامی با حضور شهروندان و رسانه‌ها از فعالیت و کارکردهای سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی به رسانه‌ها با آمار و ارقام مشخص حساب دادند.Skip to toolbar