توزیع کمک‌های غیر غذایی برای ۲۷۴ خانواده‌ی بی‌جاشده در فاریاب

8 Feb 2021

۲۰ دلو ۱۳۹۹

مسوولین اداره‌ی مهاجرین فاریاب از توزیع کمک‌های غیر غذایی برای خانواده‌های بی‌جاشده ‌در این ولایت خبر می‌دهند.

غلام فاروق محمدی، رئیس مهاجرین فاریاب می‌گوید ام‌روز(دوشنبه، ۲۰ دلو) برای ۲۷۴ خانواده‌ی بی‌جاشده بر اثر جنگ‌ها، مواد غیر غذایی از طریق دفتر حمایه اطفال توزیع گردید.
به‌گفته رئیس اداره‌ی مهاجرین فاریاب این کمک‌ها شامل لباس‌های زمستانی برای کودکان و بزرگ سالان سیت آشپزخانه می‌باشد.

در این حال خانواده‌های بی‌جاشده از جنگ ها در فاریاب با ابراز خرسندی از کمک‌های بشر دوستانه‌ی حمایه اطفال هم‌چنان از سایر نهادهای امدادرسان خواستار کمک‌های غذایی و غیر غذایی در آینده‌ها گردیدند.

رحیمه و سیف الله دو تن از خانواده‌های بی‌جاشده در فاریاب چنین می‌گویند: با این همه مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند تیم‌های سروی به‌خاطر شناسایی خانواده‌های متضرر از جنگ مصروف کار هستند تا خانواده‌های مستحق را شناسایی و زیر پوشش کمک‌های، بشردوستانه قرار بگیرند.Skip to toolbar