فرمانده قطعه محافظت‌عامه‌ی جوزجان با دو همکارش جان باخت

7 Feb 2021

۱۹ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت جوزجان، ام‌روز( یک‌شنبه،۱۹دلو) در اثر برخورد موتر حامل محافظت عامه با ماین کنارجاده در این خبر می‌دهند.

یک منبع امنیتی جوزجان که نخواست نامی از وی گرفته شود، به چاپار می‌گوید: صبح ام‌روز بر اثر برخورد موتر حامل قطعه محافظت‌عامه‌ی جوزجان درخواجه گوگردک، شرق شبرغان ولایت جوزجان برخورد نمود که درنتیجه 3 تن به‌شمول محمد ظاهر عمری، قومندان این قطعه جان باخته و ۳ تن دیگر شان زخمی شدند.

اما مسوولان محافظت عامه تا به‌حال در این مورد ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar