همایش بزرگ دستاربندی حافظان قرآن در فاریاب

6 Feb 2021

۱۸ دلو ۱۳۹۹

همایش بزرگ دستاربندی با حضور هزارن تن از باشنده‌گان فاریاب و علمای دینی، از ولسوالی‌ها و شهر میمنه در منطقه دهندره‌ی ولسوالی پشتونکوت فاریاب راه اندازی شد.

مفتی محمد حسن دیوبندی، مسوول مدرسه سرورکائنات، در منطقه دهندره‌ی ولسوالی پشتونکوت می‌گوید: در این دور فراغت از حافظان قرآن‌کریم به تعداد ۴۳ تن از حافظان قرآنکریم، دونفر مفتی و دو نفر مولوی، لف دستار بندی دریافت کردند.

مولوی محمد اسماعیل مجاهد آمر دارالعلوم ابومسلم خراسانی فاریاب می گوید: خانواده‌های که در این مدرسه‌ی دینی فرزندان شان‌را شامل نمودند استقبال کرد و هم‌چنان از سایر خانواده‌ها نیز خواست فرزندان شان را شامل مدرسه‌های دینی نمایند.

شریف‌الله که تا درجه دینی مفتی رسیده می‌گوید، که هدف از آموزش مسایل دینی خدمت به مردم، تشویق و آموزش جوانان به مسایل دینی می‌باشد.

در این‌حال مولوی غلام نبی غفوری معاون شورای علمای فاریاب از راه اندازی همایش بزرگ دستار بندی در منطقه دهندره‌ی ولسوالی پشتونکوت استقبال نمود.

وی از خانواده‌ها خواست فرزندان شان‌را به راه آموزش مسایل دینی تشویق نمایند.

این شمار حافظان‌، مفتی و مولوی‌ها در حالی فرافت حاصل کردند که چندی پیش نیز بیش از ۱۰ تن به‌شمول یک دختر به درجه حافظان قرانکریم فارغ شده بودند.

گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar