دست‌فروشان فاریاب دادخواهی کردند

6 Feb 2021

۱۸ دلو ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار ام‌روز( شنبه، ۱۸ دلو) تعدادی از دست‌فروشانی‌که در اطراف چهارباغ شهر میمنه کار می‌کردند به‌خاطر بی‌جایی دست به اعتراض زده‌اند.

دست‌فروشان که در کنار پارک شهر میمنه دست‌فروشی می‌کردند از سوی شهرداری شهر میمنه مجبور به ترک این محل شده‌اند.

محمد امین یک‌ تن از این اعتراض کننده گان می‌گوید که وی از ولسوالی المار ولایت فاریاب مهاجر شده است و سه برادرش را در جنگ با طالبان  از دست داده است و تمام مسوولیت فرزندان خود و سه برادرش به دوش وی می‌باشد.

وی گفت: با دست فروشی در کنار پارک شهر میمنه  مصارف فامیل خود و فامیل سه برادرش مهیا را می‌کرد؛ اما شهردار شهر میمنه وی و تمام کسانی که با او دست فروشی می‌کردند مجبور به ترک محل یاد شده کرده است.

در این اعتراض شهردار شهر میمنه به دست فروشان گفته است که  آنها در جای مشخص دست فروشی خواهند کرد.
اما این اعتراض کننده‌گان می‌گویند که موقعیتی که شهردار شهر میمنه برای شان مشخص کرده‌است دور تر از شهر می‌باشد.Skip to toolbar