در انفجاری در پایتخت ۶ تن مجروح شدند

6 Feb 2021

۱۸ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی کابل، ام‌‌روز( شنبه، ۱٨دلو) از یک انفجار در داخل یک دکان در سرک باغ قاضی مرکز این شهر خبر می‌دهند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی پولیس کابل می‌گوید: حوالی ساعت ۰۹:۱۴ دقیقه در مربوطات ناحیه اول سرک باغ قاضی، در یک دوکان انفجار صورت گرفت که در نتیجه ۶ تن از افراد ملکی مجروح و به شفاخانه منتقل گردیده‌اند.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: در بین زخمیان ۳ تن  از اهل هنود نیز شامل است؛ هم‌چنین نوعیت انفجار تا اکنون مشخص نگردیده و تیم بررسی در محل حضور دارند.

اما درین حال منابع محل می‌گوید: انفجار در دکان شهروندان اهل هنود صورت گرفته است.Skip to toolbar