رئیس جمهور غنی با شماری از والیان کشور، صحبت تلفنی نمود

5 Feb 2021

۱۷ دلو۱۳۹۹

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری  افغانستان طی تماس های جداگانه تلفنی، با والیان کندهار، ننگرهار، بلخ، پروان، کندز، فاریاب و هرات صحبت کرد.

در این تماس های تلفنی، والیان متذکره گزارش شان را در مورد وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ولایات مربوطه شان ارائه کردند و رئیس جمهور در بخش های مختلف به آنان هدایات لازم داد.

همچنان رئیس جمهور غنی به والیان این ولایات هدایت داد که ادارات محلی بیشتر فعالیت نموده، به مشکلات مردم رسیدگی و در خدمت آنان قرار داشته باشد.Skip to toolbar