خشونت علیه خبرنگاران ۲۶ درصد افزایش یافته است

5 Feb 2021

۱۷ دلو ۱۳۹۹

در سال 2020، کمیته مصونیت  132 مورد از انواع خشونت (زخمی، لت و کوب، اختطاف، اشکال مختلف تهدید، سرقت و برخورد غیر قانونی) علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت نموده است. در مقایسه با ارقام سال 2019 که 105 مورد بود، سطح خشونت‌ها ام‌سال 26 درصد افزایش یافته است.

درین سال به تعداد 7 خبرنگار و کارمند رسانه ای -5 تن در نتیجه ترورهای هدفمند و 2 تن در نتیجه انفجار ماین- به قتل رسیده است. 18 خبرنگار و کارمند رسانه ای در جریان وظیفه زخمی شده اند. 10 خبرنگار مورد لت و کوب قرار گرفته و 47 تن تهدید شده اند. با 28 تن از خبرنگاران بد رفتاری، توهین و تحقیر صورت گرفته و با 13 تن خبرنگار و کارمند رسانه‌ای برخورد غیرقانونی توسط مدیران و مالکان رسانه‌ها صورت گرفته است. 7 خبرنگار اختطاف شده و 2 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حال اجرای وظیفه  وسایل کاری شان سرقت و چپاول گردیده است.

بر اساس آمار و ارقام جمع آوری شده توسط کمیته، طالبان و داعش مسوول بیشترین خشونت‌ها و تهدیدات علیه خبرنگاران اند و مسوولین حکومتی در جایگاه دوم قرار دارند. باید خاطر نشان ساخت که ماهیت تهدیدها و خشونت‌های اعمال شده توسط مسوولین حکومتی اغلباً خفیف است در حالی که تهدیدها و خشونت‌های طالبان و داعش معمولاً خشن و خونین  بوده است. به‌اساس یافته‌های این گزارش، منسوبین حکومتی بیشتر تهدیدهای لفظی و حمله فزیکی را اعمال می‌کنند، در حالی‌که داعش و طالبان اغلب به حملات مستقیم بر رسانه‌ها و خبرنگاران متوسل می‌شوند.

داکتر نجیب شریفی، رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان گفت: “افزایش چشمگیر حملات مستقیم ترورهای زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران در ختم سال 2020، وحشت و هراس گسترده‌ای را میان خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ایجاد کرده است. در ضمن، این حملات قابلیت تولیدی رسانه‌ها را کاهش داده و خودسانسوری را میان رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش بخشیده است.
وی افزود: “اما با وصف همه تهدیدها، خبرنگاران و رسانه‌ها شجاعانه کار اطلاع رسانی را پیش‌برده و رسالت خود را در قسمت مسلک مقدس خبرنگاری ادا می‌نمایند.”

علاوه بر این، تاثیرات ناگوار اقتصادی ویروس کرونا (Covid-19)، باعث افزایش چالش‌های مالی رسانه‌ها شده که به نوبه خود ظرفیت رسانه‌ها را در قسمت تولید محتوا کاهش بخشیده است. چالش‌های مالی ناشی از کرونا هم‌چنان باعث شده تا ده‌ها خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای وظیفه خود را از دست دهند.

در گزارش فعلی یک سلسله پیشنهادات مشخص در پیوند به چالش‌های موجود برای خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای و رسانه‌ها ارایه شده و از حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی خواسته شده تا در موارد یاد شده و پیشنهادات جامعه رسانه‌ای کشور توجه جدی نمایند.Skip to toolbar