بیمارستان کووید -۱۹ ولایت غور آتش گرفت

5 Feb 2021

۱۷ دلو ۱۳۹۹

صحت‌عامه ولایت غور، ام‌روز ( جمعه، ۱۷دلو ) از آتش گرفتن بیمارستان کووید-۱۹ در این ولایت خبر می‌دهند.

جمعه‌گل یعقوبی رئیس صحت‌عامه‌ی ولایت غور می‌گوید: حوالی ساعت ۹:۲۰ دقیقه‌ی صبح ام‌روز  بخش اداری بیمارستان کووید-۱۹ ولایت غور در نتیجه‌ی آتش گرفتن بخاری حریق گردید و به بخشی‌که مریضان کووید-۱۹ مراقبت می‌شدند، آسیب نرسیده است.

آقای یعقوبی می‌افزاید؛ این حادثه خسارات جانی در پی نداشته؛ اما خسارات مالی جدی بر جا گذاشته است.

رئیس صحت‌عامه ولایت غور گفت: بیمارستان بیست بستر کووید-۱۹ به اساس قرارداد وزارت صحت‌عامه توسط مؤسسه محترم CHA مدیریت میشده و قرار معلوماتی که مسوولین موسسه با ریاست صحت‌عامه غور شریک نموده است مسوول صحت عامه غور افزوده، اسناد مالی ،اسناد اداری و لیست موجودی در دفتر ولایتی موسسه مذکور  مصئون می‌باشد و قابل نگرانی نیست، و مسوولین قضیه را به طور همه جانبه بررسی می‌نمایند.Skip to toolbar