بازداشت پنچ تن از سارقان در بغلان

4 Feb 2021

۱۶ دلو ۱۳۹۹

منابع امنیتی در ولایت بغلان به خبرگزاری چاپار می‌گوید پنچ تن به جرم سرقت در این ولایت بازداشت شده‌اند.

احمد جاوید بشارت سخن‌گوی فرمانده پولیس بغلان می‌گوید که در نتیجه چهار عملیات جداگانه پولیس بغلان پنج تن از سارقین را بازداشت نموده است.

به گفته آقای بشارت در دو عملیات جداگانه پولیس ولسوالی بغلان مرکزی و حوزه اول پولیس در پیوند به سرقت دو عراده  واسطه و اموال گدام و دکاکین بازداشت شده اند.

هم‌چنان به گفته آقای بشارت  طی یک عملیات پولیس ولسوالی خنجان سه تن را به اتهام سرقت اموال مسافرین در مسیر شاه‌راه عمومی دوشی_خنجان بازداشت نموده است.

بزرگ‌راه بغلان که سمت شمال را با کابل وصل می‌کند یکی از پر خطرترین بزرگ‌راه‌های کشور به شمار می‌آید.Skip to toolbar