از حجم ایمان، نخستین اثر شعری ریحانه رحیمی روگشایی شد

3 Feb 2021

۱۵ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز نخستین اثر شعری بانو ریحانه رحیمی زیر عنوان «حجم ایمان» با حضور پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی، رئیس دانشگاه فاریاب، رؤسای دوایر دولتی، شاعران، استادان دانشگاه و فعالین مدنی روگشایی و توزیع شد.

آقای فیروز کریمی رئیس دانشگاه فاریاب گفت که این کتاب با تلاش دانشگاه فاریاب، حمایت مالی حشمت‌الله ارمان نمایندهٔ مردم در مجلس و هم‌چنان با مقدمه استاد کاظم امینی چاپ شده است.

وی افزود که فاریاب جوانان و بانوان توانمند زیاد دارد که از ظرفیت نویسنده‌گی بالا برخوردار است؛ اما جامعهٔ سنتی باعث خاموشی ایشان شده است.

در ادامه آقای امینی گفت: که در سی‌سال اخیر در فاریاب، کم‌تر کتاب مستقل از سوی بانوان به‌چاپ رسیده‌است کتاب حجم ایمان امیدی برای جریان شعر سرایی بانوان در این ولایت باشد.

سپس انجینر جاوید کیوان، شهردار فاریاب گفت که اگر هرات حمیرا قادری دارد بعد از این ماهم ریحانه رحیمی داریم. او در ادامه صبحت‌هایش افزود که اشعار رحیمی از کشش و جوشش ویژه‌ای برخوردار است که انسان را به طرف خود می‌کشاند.

در پایان، ریحانه رحیمی و دیگران از کتاب حجم ایمان شعرهایی چند خواندند.Skip to toolbar