گشایش ساختمان جدید ریاست عدلیه در ولایت فاریاب

2 Feb 2021

۱۴ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( سه‌شنبه، ۱۴دلو) پروژه جدید ساختمان ریاست عدلیه با حضورداشت، قضاوت‌پوه فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه دولت جمهوری افغانستان، داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب، معاون مقام ولایت، رئیس امنیت ملی، هیئت وزیر عدلیه،رٲسای دوایر دولتی وغیر دولتی، اعضای شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی، علمای دینی، متنفذین قوم، زنان و جوانان در سالون کنفرانس‌های ریاست عدلیه ولایت فاریاب گشایش و به بهره برداری سپرده شد.

حشمت‌الله حشم رئیس عدلیه فاریاب در نخست گفت: پروژه ساختمان این ریاست در بدل بیش از ۴۳ میلیون افغانی به ۴۵۰ متر زمین با حضور و زیر عدلیه و والی این ولایت اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

رئیس عدلیه می‌افزاید؛ این تعمیر کمبودی‌هایی زیاد درپی داشته؛ اما ام‌روز دستاوردهای خوبی رسیده‌گی به قضایای مختلف، و رسیده‌گی به زمین‌های غضب شده، و غیره برای این ریاست بوده است.

نقیب‌الله فایق والی ولایت فاریاب در ادامه این برنامه با ابراز خوش بینی باحضور وزیر عدلیه می‌گوید: ضمن این‌که این تعمیر با مشکلات کمبودی زیاد مواجعه است، اما بازهم در وضیعت ناامنی‌ها درپهلوی دیگر پروژه‌ها ام‌روز افتتاح شده است.

قضاوت‌پوه فضل احمد معنوی وزیر عدلیه با تقدیر والی فاریاب، و مردم این ولایت صحبت هایش را آغاز نموده گفت: ولایت فاریاب یگانه ولایت امن در سطح افغانستان بوده، که بیشتر پاهای وزرا و مقامات کشور را در این ولایت کشاینده اند.

وزیر عدلیه افزود؛ یکی از امن ترین ولایات کشور فاریاب به‌شمار رفته، که دروازده آبادی، بهبودی، و شاهد چنین افتتاح پروژه‌ها می‌باشد.

ولایت فاریاب یکی از ولایات درجه اول در زون شمال کشور قرار داشته، در ضمن تهدیدهای ناامنی در یک ماه اخیر شاهد افتتاح چندین پروژه در ولسوالی‌ها، و در مرکز ولایت فاریاب بوده است.

گزارش ــ اصلیه احمدزیSkip to toolbar