طالبان دو تن را در شاه‌راه تخار تیرباران کردند

2 Feb 2021

۱۴ دلو ۱۳۹۹

مسوولان امنیتی ولایت تخار، ام‌روز( سه‌شنبه، ۱۴دلو) از تیرباران دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت خبر می‌دهند.

خلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار به چاپار می‌گوید: روزگذشته یک موتر نوع فولدر از ولسوالی خان آباد درحال حرکت به شهر تالقان ولایت تخار بود، طالبان در مسیر راه تیراندازی کردند که درنتیجه  دو تن از جوانان بر اثر تیراندازی کشته شد و راننده موتر زخم برداشته‌است. گفته می‌شود که راننده را با موترش گروه طالبان باخود برده است.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید، این رویداد وقتی صورت می‌گیرد که موتر موصوف در ایستگاه بازرسی طالبان توقف نکرده دست به‌فرار زده اند.

آقای اسیر گفت: این افراد سانمتن‌های پولیس بودند که فغلن از وظیفه استعفا داده بودند.

اما گروه طالبان تابه‌حال در این مورد ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar