مردم فاریاب: جنگ بس است و ما صلح می‌خواهیم

31 Jan 2021

۱۲ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز( یک‌شنبه، ۱۲جدی) برنامه‌ای تحت نام مردم فاریاب از صلح با عزت و مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، حمایت می‌کنند. با حضورداشت رٲسای دوایر دولتی، وغیردولتی، فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان و جوانان در سالون کتاب‌خانه اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

ذین‌الدین عابدین، رئیس جامعه مدنی ولایت فاریاب به نماینده‌گی اعضای جامعه مدنی این ولایت، حمایت شان‌را ازصلح با عزت مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اعلام نموده، خواهان یک صلح سرتاسری در کشور شد.

گل‌احمد لطفی، رئیس حج و اوقاف فاریاب در ادامه این برنامه نیز در مورد صلح صحبت نموده گفت که گروه مخالفین، جنگ‌ها و آدم کشی‌ها را ختم نموده هرچی زودتر آتش بس نمایند.

در این حال فرخنده بهمن‌یار فعال حقوق زنان فاریاب می‌افزاید که گروه مخالفین در آمدن صلح مشکل تراشی داشته، و بر ارزش‌های انسانی حرمت قایل نبوده‌اند.Skip to toolbar