خودکشی مرد کهن‌سال، به دلیل فقر و تنگ‌دستی

31 Jan 2021

۱۲ دلو ۱۳۹۹

مسوولان امنیتی بدخشان ام‌روز( یک‌شنبه، ۱۲دلو) از خودکشی یک مرد ۵۰ ساله به‌دلیل فقر و تنگ‌دستی در این ولایت خبر می‌دهند.

ثناءالله روحانی سخن‌گوی پولیس بدخشان می‌گوید: شب گذشته یک مرد ۵۰ ساله، باشنده قریه دشتک ولسوالی جرم ولایت بدخشان به علت بیکاری و فقر خود را به‌دار آویخت.

سخن‌گوی پولیس اضافه نموده گفت، که این مرد در یک خانه متروکه خود را حلق آویز نموده است.

این درحالی‌ست که رئیس‌جمهور افغانستان نزدیک به دو ماه می‌شود کمک‌های دسترخوان ملی را در سرتاسر کشور آغاز به توزیع نموده‌است و در این‌حال نیز مردم کشور از فقر وبی‌چاره‌گی با خودکشی ومرگ‌های نابه‌هنگام دست وپنجه نرم می‌کنند.Skip to toolbar