استقبال سفیر ملکی ناتو از حکومت داری خوب درفاریاب

31 Jan 2021

۱۲ دلو ۱۳۹۹

استفان پونتیکورو سفیرملکی ناتو در افغانستان در یک ویدیو کنفرانس با داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب از حکومت داری خوب استقبال کردند.

والي فارياب از حمايت دوامدار ناتو از نيروهاي امنيتي مستقر در این ولایت تشكر كرد.

آقای فایق در این ویدیو کنفرانس گفت كه اكنون وضعيت امنيتي دراين ولايت بهتر شده وطالبان توانايي جنگ روياروي را ازدست داده اند وبه حملات موتر بمب وپرتاب هاوان كه باعث تلفات افراد ملكي وخسارات مالي براي مردم مي گردد روي آوردند.

والي فارياب درمورد مذاكرات صلح ديدگاه خود ومردم فارياب را بيان نموده گفت كه مردم فارياب تشنه صلح اند، اما صلح نبايد به قيمت نظام واز ميان رفتن ارزش هاي بيست ساله تمام شود.

وي گفت: كه طالبان به هيچ تعهدي پابند نيستند، اولين زنداني رهاشده شان درفارياب دوباره به ميدان جنگ برگشت كه توسط نيروهاي امنيتي كشته شد.

به اين گروه اعتماد نبايد كرد ومردم فارياب از جمهوريت دفاع مي كنند.

سفير ناتو از وضعيت امنيتي وحكومت داري خوب درفارياب اظهار خرسندي نموده از تلاش هاي والي فارياب تشكر كرد.

سفير ناتو گفت: كه فارياب از حالت بحران امنيتي به مرحله آبادي وشگوفايي رسيده و مردم به مدير فعال شان افتخار  وحمايت ميكنند.Skip to toolbar