ادامۀ مأموریت خلیل‌زاد  به صفت فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تأیید شد

28 Jan 2021

۹ دلو ۱۳۹۹

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا تأیید کرده‌است که از زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان خواسته‌است تا به‌کارش در روند صلح افغانستان، ادامه دهد.

او به خبرنگاران در این باره گفت: “بلی! ما از او خواسته‌ایم که این کار حیاتی را ادامه دهد.”

دو روز پیش، منابع امریکایی تأیید کردند که حکومت جوبایدن، مأموریت خلیل‌زاد را تا زمان نا روشنی، تمدید کرده‌است.

این منابع می‌گویند که حکومت تازۀ امریکا در حال ارزیابی توافقنامۀ صلح  واشنگتن با طالبان به‌ویژه بررسی ضمیمه‌های این توافق‌نامه است و این بررسی تا سه هفتۀ دیگر، به پایان خواهد رسید.

حکومت افغانستان  در دورۀ کاری خلیل‌زاد در ۱۸ ماه گذشته از آن چه که توقف رایزنی‌ها میان کابل و واشنگتن دربارۀ صلح گفته‌است، انتقاد کرده‌است، اما پس از تماس تلیفونی هفتۀ گذشته مشاور امنیت ملی جوبایدن با همتای افغان‌اش، حکومت از آغاز دوباره این رایزنی‌ها، خبر  داد.

خلیل‌زاد هنگامی که ماه گذشته از کابل دیدار کرد، با وجود گفت‌وگو با تمامی چهره‌های اثرگذار سیاسی نتوانست با رئیس‌جمهورغنی ببیند.

برخی ازسیاست گران درآن زمان ناخشنودی ارگ را ازچه‌گونه‌گی تلاش‌های خلیل‌زاد، علت حاضر نشدن رئیس‌جمهور برای گفت‌وگو با آقای خلیل‌زاد گفتند.

از سوی یگر، هم‌پیمانان ناتو انتظار دارند تا در نشست وزیران دفاع این پیمان درهفده‌هم ماه فبروری، توضیحات لازم دربارۀ این که آیا شرایط برای بیرون شدن تمامی نیروهای امریکایی تا سه ماه دیگر از افغانستان فراهم است یا نه بشنوند.Skip to toolbar