آغاز پرواز چرخ‌بال‌های بلك هاك در فارياب

28 Jan 2021

۹ دلو ۱۳۹۹

ام‌روز(پنج‌شنبه، ۹دلو) محفلي كه به همين مناسبت در قرارگاه لوای اول پياده برگزارشده بود، از قهرمانی پيلوتان افغان تقدير‌ شد.

دگروال انصاف‌الله دولت‌زی قوماندان لوای اول پياده گفت كه منبعد تمام امكانات سربازان در ولسوالي‌ها بدون وقفه توسط چرخ‌بال‌ها اكمال شده و در صورت ضرورت چرخ‌بال‌های بلك هاك مي‌توانند از طرف شب نيز پرواز نموده وسربازان را در سنگرهای شان مورد حمايت قرار دهد.

به مناسبت آغاز پرواز ها، چرخ‌بال‌های بلك هاك پرواز هاي تمريني شان‌را در آسمان شهر ميمنه اجرا نمودند.Skip to toolbar