راه اندازی گفتمان صلح در فاریاب

25 Jan 2021

۶دلو۱۳۹۹

گفتمان صلح امروز (دوشنبه ۶ دلو) باحضور مقام های محلی، علمای دینی، فعالان جامعه مدنی، بزرگان قومی و جوانان در فاریاب راه اندازی گردید.

مولوی گل احمد لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب می گوید؛ صلح یک فرصت خوب برای طالبان است که به جنگ نه بگویند.

دراین حال فضل الحق محمدی عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید؛ عموم مردم صلح میخواهند صلحی که تمام دست آورد ها در بخش های مختلف باید حفظ گردد.

وی همچنان گفت همه آرزو دارند انسان گونه زندگی نمایند تا دیگر خون هیچ مسلمان جاری نشود.

سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب گفت؛ یگانه دلیل که تا هنوز مردم افغانستان به صلح دست نیافته اند عدم همپذیری و موجودیت موانع بسیار زیاد در راستای تامین صلح میان رهبران حکومت و سیاسیون می باشد.

با این همه سایر اشتراک کننده گان گفتمان صلح در فاریاب از طرف های مذاکره کننده و طالبان خواستند هرچی زودتر به یک آتش بس فوری و صلح توافق نمایند.Skip to toolbar