توزیع کمک‌های نقدی برای ۱۱۰۰ خانواده در فاریاب

24 Jan 2021

۵ دلو ۱۳۹۹

برای ۱۱۰۰ خانوادهٔ بی‌جا شده و نیازمند از سوی دفتر حمایه اطفال در ولایت فاریاب کمک نقدی توزیع گردید.

داکتر نقیب‌الله فایق والی فاریاب، دفتر حمایه اطفال را یک سازمان فعال در بخش کمک برای نیازمندان عنوان نموده افزود که، برای ۸۰۰ خانواده ماهانه ۱۰۰ دالر و برای دست‌کم ۴۰۰ خانواده ماهانه ۵۰ دالر پول نقد توزیع می‌شود و این روند تا شش ماه ادامه دارد.

والی فاریاب از دفتر حمایهٔ اطفال تشکر نموده گفت: در این پروژهٔ شش‌ماهه بیش از ۴۵ میلیون افغانی برای نیازمندان و بی‌جا شده‌گان توزیع می‌شود.

آقای فایق هم‌چنان افزود که بی‌جا شده‌گان و نیازمندان، در کنار کمک غذایی به ادویه و البسه نیز نیاز دارند.

محمد آصف، یکی از باشنده‌گان ولسوالی کوهستان ولایت  فاریاب از کمک نقدی دفتر حمایه اطفال خرسندی نموده، می‌گوید که از پنج ماه به این‌سو در شهر میمنه مهاجر شده است.

بی‌بی آمنه، از بی‌جا شده‌گان یکی از ولسوالی‌های ولایت فاریاب از وضعیت مشقت‌بار خود صحبت نموده می‌گوید: از زمانی‌که از منطقه عرب‌آق‌سای بی‌جا شده است، با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.Skip to toolbar