ثبت ۳۶ رویداد تازه به کرونا در یک شبانه‌رور

23 Jan 2021

۴ دلو ۱۳۹۹

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ رویداد تازۀ ویروس کرونا در کشور ثبت شده‌اند.

بربنیاد آمار این وزارت، در این مدت پنج بیمار کووید نزده جان باخته و ۳۱ بیمار دیگر بهبود یافته‌اند.

به این ترتیب، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در افغانستان به ۵۴ هزار و ۵۹۵ تن افزایش یافت که از این میان، ۴۶ هزار ۹۴۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

آمار وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که در مجموع دو هزار ۳۷۶ تن در اثر بیماری کووید نزده در افغانستان جان باخته‌اند.Skip to toolbar