ناامنی‌ها در هرات پای رئیس‌جمهور را به این ولایت کشاند

21 Jan 2021

۲ دلو ۱۳۹۹

منابع از ارگ صبح ام‌روز( پنجشنبه، ۲دلو) از سفر محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در راس یک هیات عالی رتبهٔ دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات، خبر می‌دهند.

در صحفه فیسبوک ارگ نگاشته است، محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات، در این ولایت سفر کرده است.

در این اعلامیه گفته شده، رئیس‌جمهور غنی هنگام عزیمت به میدان هوایی بین‌المللی هرات، از سوی مسوولین محلی، بزرگان و متنفذین، مورد استقبال قرار گرفت.

در اعلامیه اضافه شده است، رئیس‌جمهور غنی در این سفر، با مسوولین ملکی و نظامی، علما، زنان، جوانان، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، جامعه مدنی و سکتور خصوصی آن ولایت، دیدارهای جداگانه خواهد داشت.ناامنی‌ها در هرات پای رئیس‌جمهور را به این ولایت کشاند.

منابع از ارگ صبح ام‌روز( پنجشنبه، ۲دلو) از سفر محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در راس یک هیات عالی رتبهٔ دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات، خبر می‌دهند.

در صحفه فیسبوک ارگ نگاشته است، محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت هرات، در این ولایت سفر کرده است.

در این اعلامیه گفته شده، رئیس‌جمهور غنی هنگام عزیمت به میدان هوایی بین‌المللی هرات، از سوی مسوولین محلی، بزرگان و متنفذین، مورد استقبال قرار گرفت.

در اعلامیه اضافه شده است، رئیس‌جمهور غنی در این سفر، با مسوولین ملکی و نظامی، علما، زنان، جوانان، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، جامعه مدنی و سکتور خصوصی آن ولایت، دیدارهای جداگانه خواهد داشت.Skip to toolbar