۵۹۰ خانواده از کمک‌های غذای دسترخوان ملی مستفید شدند

19 Jan 2021

۳۰جدی۱۳۹۹

در ادامهٔ کمک‌های برنامه دسترخوان ملی ام‌روز( سه‌شنبه۳۰جدی) ۵۹۰ خانواده از سه قریه (خواجه پایتخت، یمبلاق و پوگانی) از موادهای غذایی برنامه دسترخوان ملی بهره‌مند شدند.

عزیزالله عثمانی رئیس انکشاف دهات ولایت فاریاب می‌افزاید: موادهای غذایی برنامه دسترخوان ملی، از قبیل یک بوری آرد ۵۰ کیلویی، یک بوری برنج۲۰ کیلویی، قوطی روغن ۵۰ لیتره، یک بوری لوبیا۵  کیلویی و ۱۲ کلچه صابون، برای ۵۹۰ خانوادهٔ مستحق ولایت فاریاب توزیع گردید.

نعیم‌الله بای یکی از باشنده‌گان شهر میمنه از توزیع دسترخوان ملی اظهار خرسندی نموده گفت، جنگ‌های جاری باعث کوچ دسته‌جمعی مردم از نقاط مختلف ولسوالی‌های فاریاب در مرکز این ولایت شده است و این بی‌جا شده‌گان نیاز مبرم به کمک‌های حکومت و نهادهای کمک‌رسان دارند.Skip to toolbar