دو انفجار در شهر کابل

18 Jan 2021

۲۹ جدی ۱۳۹۹

پولیس کابل می‌گوید که انفجار نخست در جاده شورا در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل بر یک موتر وزارت مخابرات رخ داده‌است.

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که انفجار نخست حوالی ساعت ۰۸:۳۷ دقیقۀ صبح در جاده شورا در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل بر یک موتر وزارت مخابرات رخ داده‌است.

در خبرنامه آمده‌است که در این انفجار، به کسی آسیب نرسیده‌است.

اما شاهدان عینی رویداد می‌گویند که در این انفجار، دو تن به شمول رانندۀ این موتر، زخم برداشته‌اند.

ساعاتی پس از این انفجار، منابع از وقوع یک انفجار در منطقه خیرخانه از مربوطات یازدهم شهر کابل خبر داده‌اند.

تاکنون از جزئیات این انفجار خبری در دست نیست.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این انفجارها را به عهده نگرفته‌است.Skip to toolbar