رباینده‌گان، احمد راشد را در بلخ کشتند

14 Jan 2021

۲۵ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت بلخ ام‌روز( پنج‌شنبه، ۲۵جدی) از قتل پسر رئیس کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان، در این ولایت خبر می‌دهند.

عادل شاه عادل سخن‌گوی پولیس به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت 10:30دقیقه صبح( روز سه شنبه،۲۳جدی) احمد راشد سامع پسر سید محمد سامع، رئیس کمیسون حقوق بشر زون شمال كه باشنده ناحیه دوم شهر مزار شریف می‌باشد از منزل‌اش خارج و ساعت دوازده چاشت همان روز گوشی همراه‌اش خاموش و لادرک می‌گردد.

سخن‌گوی پولیس می‌افزاید: حوالی ساعت 10:00 شب گذشت( چهارشنبه،۲۴جدی۱۳۹۹خورشیدی) جسد احمد راشد از مربوطات ناحیه نهم شهر مزار شریف دریافت گردید که بشکل خفه‌کردن گلو، او را به‌قتل رسانده‌اند.

آقای عادل گفت، پولیس بلخ در مورد قضیه قتل پسر رئیس کمیسون حقوق بشر زون شمال، بررسی و تحقیقات خویش را آغاز نموده و پس از تحقیقات، علت و عوامل قتل معلوم خواهد شد.Skip to toolbar