خشونت های فامیلی در تخار؛ یک مرد خانم ۲۴ساله خود را کُشت

14 Jan 2021

۲۵ جدی ۱۳۹۹

منابع امنیتی ولایت تخار، ام‌روز( پنجشنبه، ۲۵جدی) از قتل یک زن ۲۴ ساله توسط شوهرش، در ولسوالی وُرسج این ولایت خبر می‌دهند.

عبدالخلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار به چاپار می‌گوید: حوالی ساعت 10:00 صبح ام‌روز یک زن ۲۴ ساله به‌نام رومینا باشنده قریه ترِشت ولسوالی وُرسج، در گذر حمام حفیظ بای شهر تالقان مرکز ولایت تخار در موتر نوع پاسو، توسط شوهرش با فیر تفنگچه در مسیر راه به‌قتل رسیده است.

سخن‌گوی پولیس تخار، علت و انگیزه این قتل را خشونت‌های فامیلی گفته‌است و قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد.

ولایت تخار یکی از ولایت شمال شرقی افغانستان به‌شمار رفته که در یک سال اخیر شاهد افزایش خشونت‌های فامیلی بوده که درنتیجه قتل های پی‌هم زنان در این ولایت اوج گرفته‌است.Skip to toolbar