گرامی داشت از هفتهٔ تصویب قانون اساسی افغانستان در فاریاب

10 Jan 2021

۲۱جدی ۱۳۹۹

از هفتهٔ تصویب قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همایش نمایندهٔ مقام ولایت، روسای ادارات دولتی و غیر دولتی، علمای دینی،  فعالین مدنی، نمایندهٔ پولیس، وکلای نواحی و بانوان در ولایت  فاریاب گرامی داشت به‌عمل آمد.

عبدالمقیم راسخ، معاون مقام ولایت فاریاب، قانون اساسی را یک اصل بنیادی عنوان نموده افزود که قانون، نظم حقوقی، نظام و ساختار اجتماعی را پدید آورده، تمام موازین اسلامی را در نظر گرفته است.

محمد غوث امیری رئیس سارنوالی استیناف فاریاب، یگانه راه مشروعیت قانون اساسی را، تطبیق آن بالای متخلفین دانسته، افزود که قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است.

مولوی گل احمد لطفی، رئیس حج و اوقاف فاریاب، قانون را در چوکات اسلام یک امر اساسی دانسته گفت که تطبیق، پذیرش و آگاهی از قانون اساسی برای تمام باشنده‌گان یک اجتماع الزامی است.

آقای لطفی هم‌چنان افزود که دفاع از مجرم در دین اسلام و  قانون اساسی جایگاهی ندارد و تطبیق قانون بالای مجرمین بدون سانسور تطبیق گردد.

این درحالی‌ست که هفده سال قبل از ام‌روز، قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی در لویه جرگه تصویب شد.Skip to toolbar