۸ کودک در ولسوالی گرزیوان فاریاب اسیر شد

7 Jan 2021

۱۸ جدی ۱۳۹۹

طالبان ۸ کودک فرزندان نیروی های اردو منطقوی ولسوالی گرزیوان را گروگان گرفتند.
یک منبع محلی درولسوالی گرزیوان می گوید: طالبان دیروز  ۸ کودک  نیروهای اردو منطقوی را از قریه یوخن این ولسوالی را با خود بردند.

به گفته منبع :  طالبان ۶ کودک را رها کردند دو کودک را که یکی آن فرزند ملا نادر سرگروپ اردوی منطقوی ولسوالی گرزیوان می باشد رها نکردند.

همچنان منبع می گوید : طالبان بخاطر رهایی افراد شان که چندی پیش توسط مدیریت تروریزم در شهر میمنه  بازداشت شده بودند این کودکان را گروگان گرفته بودند.

ملا فیض الله رحمانی ولسوال گزریوان می گوید : طالبان ۸ کودک زیر سن ۱۰ سال مربوط نیروهای منطقوی را باخود بردند.Skip to toolbar