مشاور والی پکتیا بازداشت شد

7 Jan 2021

۱۸ جدی ۱۳۹۹

مقامات محلی ولایت پکتیا ام‌روز (پنج‌شنبه، ۱٨جدی) از بازداشت مشاور والی پکتیا توسط امنیت ملی این ولایت خبر می‌دهند.

محمدحلیم فدایی والی ولایت پکتیا طی یک خبرنامه گفته‌است: روزگذشته عطافیروز، مشاور مقام این ولایت از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و به کابل انتقال داده‌شده‌است.

والی ولایت پکتیا افزوده، آقای فیروز دو هفته قبل در این بخش استخدام شده بود.

منابع محلی می‌افزاید: آقای فیروز به‌اتهام ارتباط با هراس‌افگنان بازداشت شده‌است.Skip to toolbar