آغاز امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ معلمین و اداری در فاریاب

7 Jan 2021

۱۸ جدی ۱۳۹۹

امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ معلمین و خدمات ملکی با حضور بیش از شش هزار امتحان دهنده ام‌روز پنج‌شنبه آغاز گردید.

پوهندوی دوست محمد فیضی رئیس هیات اخذ امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ معلمین و اداری در ولایت فاریاب می‌گوید، پروسه توزیع کارت امتحان و بایومتریک روز دوشنبه آغاز و روز چهارشنبه پایان یافت.

به‌گفته آقای فیضی امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ معلمین و اداری ام‌روز پنج‌شنبه آغاز و تا سه روز ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات کانکور می‌گوید در امتحان جمعی فاریاب بیش از ۶۲۰۰ نفر رقابت می‌نمایند که ۵۰ فیصد بانوان در این رقابت حضور دارند.

در این‌حال ماستر فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب می‌گوید با هم‌کاری ونظارت این نهاد پروسه امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ معلمین و اداری به گونه شفاف برگزار می‌شود.

ازسویی هم شامیلین امتحان جمعی در فاریاب با استقبال از برگزاری امتحان بست‌های ۵ و ۶ معلمین خواهان شفافیت در پروسه هستند.

فاریاب یکی از ولایات دور دست کشور است شماری زیادی از جوانان از افزایش بیکاری نگرانی نموده و اکثرآ به صف طالبان و یا هم برای دریافت کار به کشورهای هم‌سایه  و حتی اورپا مهاجرت می‌نمایند.Skip to toolbar