پارلمان طرح یکسان ‌سازی معاشات کارمندان دولت را تأیید کرد

6 Jan 2021

۱۷ جدی ۱۳۹۹

طرح شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور برای یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولت در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۱۷ جدی) این مجلس تأیید شد.

در این طرح پیشنهاد شده است که برای یکسان‌سازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان،‌ متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.

همچنان در این طرح آمده است که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill » نیز کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران افزوده شود.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون مالی و بودجه مؤظف است که این طرح را در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ بگنجاند.Skip to toolbar