نزدیکان کودک ربوده شده در بلخ در برابر دفتر یوناما اعتراض کردند

6 Jan 2021

۱۷ جدی ۱۳۹۹

در پی اعتراض‌های بی ‌نتیجه باشنده‌گان بلخ پیوند به ربوده‌شدن یک کودک در مزار شریف، این‌بار شماری از زنان در برابر دفتر نماینده‌گی سازمان ملل‌ متحد (یوناما) در مزارشریف، دست به اعتراض زدند.

معترضان هشدار می‌دهند که اگر برای رهایی عبدالروف از نزد رباینده‌گان برنامه موثری اجرایی نشود آنان در برابر دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد به بست خواهند نشست.

عبدالروف ۹ ساله، در حدود دوماه پیش از شهر مزار شریف ربوده شد. از یک‌ونیم ماه به‌اینسو مردان و زنان در برابر ساختمان ولایت بلخ به‌بست نشسته‌اند؛ اما تاکنون از سرنوشت او خبری نیست.

خانواده این کودک می‌گوید که آدم‌‌ ربایان هرازگاهی با فرستادن عکس‌های برهنه عبدالروف خواهان پرداخت میلیون‌ها افغانی پول می‌شوند.

این معترضان می‌گویند که حکومت به خواست‌های آنان از بهر رهایی کودک ربوده شده در مزارشریف بی‌پروایی می‌کند و اکنون از سازمان ملل‌متحد می ‌خواهند صدای آنان را بشنود.Skip to toolbar