احتمال حمله موتربم طالبان بالای مرکز ولسوالی شیرین تگاب

6 Jan 2021

۱۷ جدی ۱۳۹۹

منابع  امنیتی می‌گویند: طالبان دو موتربم را در قریه اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب آماده ساختند احتمال زیاد می‌رود دوباره حمله نمایند.

به گفتهٔ منابع  نیروهای امنیتی به‌خاطر حمله موتربم  کاملا آمادگی دارند و اجازه نمی‌دهند طالبان موفق بر حمله شوند.

بامداد ام‌روز ده‌ها موتر مسافرین در قسمت اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب  توقف گردیده بود لحظات پیش اجازه عبور دادند.

این در حالی‌ست که طالبان دی‌روز موتر نوع سراچه که مملو از مواد منفجره بود را می‌خواستند بالای مرکز ولسوالی حمله نمایند در قسمت ورودی شیرین تگاب توسط نیروهای دفاعی جلوگیری گردید.Skip to toolbar