غنی به اردو: تا آخرین قطرۀ خون حمایت‌‌تان می‌کنم

4 Jan 2021

۱۵ جدی ۱۳۹۹

رئیس جمهور غنی امروز در مقر وزارت دفاع ملی خطاب به سربازان و افسران اردو گفت که تا آخرین قطرۀ خون از شما به گونۀ قاطعانه حمایت می‌کنیم.

آقای غنی که برای ارزیابی و تطبیق اصلاحات از وزارت دفاع ملی دیدن می‌کرد، گفت: هر باری که در اینجا می‌آیم، سکون و اعتماد من به شما چندین برابر می‌شود.

او افزود که من به صورت دوامدار احوال سربازان شجاع خط اول را می گیرم و خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع می‌کنم و برایم معلوم شد که تعهد، اراده و ظرفیت تان با گذشت هر روز بلند می‌رود.
آنان برای خود هیچ چیزی نمی‌خواهند و همواره تعهد قوی شان‌را در راستای حفاظت از وطن، نظام، قانون اساسی و جمهوریت، تجدید می‌نمایند.

رئیس جمهور، تلاش‌های شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی را در زمینۀ اصلاحات در این وزارت مورد ستایش قرار داد و گفت که این اصلاحات به‌خاطر پایداری شما و رسیدگی به خواست‌ها و پیشنهادات بریدملان و سربازان خط اول، تطبیق می‌گردد.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح تاکید کرد که در بودجه، تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش نمی‌آید و ضمن توجه حکومت افغانستان، حمایت جامعه بین المللی از آنان، نیز پابرجاست. وی افزود که تا آخرین قطرۀ خون از شما به گونۀ قاطعانه حمایت می‌کنیم و به هر خانوادۀ شهید و مجروح و معلول قوای مسلح، رسیدگی صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که به محمد یاسین ضیا، لوی درستیز وزارت دفاع ملی به‌خاطر احوال گیری دوامدارش از سربازان خط اول، مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان، به دگرمن علیم بیگ قوماندان کندک دوم لوای سوم قول اردوی ۲۱۵ میوند به‌خاطری که از خود شجاعت نشان داده، تفویض رتبۀ دگروالی و تفویض مدال‌های دولتی را به صد تن از سربازان دلیر خط اول جنگ به‌خاطر شجاعت و وطن دوستی شان، منظور می‌نمایم.

آقای غنی با اشاره به گفت‌وگوهای صلح، گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد است، مگر ما آن صلح مثبت را می‌خواهیم که در آن عدالت تامین، مشارکت بیشتر و حقوق مردم حفاظت شود.Skip to toolbar