وزیر پیشین معادن به ۱۳ ماه زندان محکوم شد

3 Jan 2021

۱۴ جدی ۱۳۹۹

در نشست دادگاه گفته شد که وزارت معادن در این قراردادها نتوانسته بود یک و نیم میلیون دالر پول تامین شرکت را پرداخت کند و از همین‌رو با زیان روبه‌رو شده بود.

وحیدالله شهرانی، وزیر پیشین معادن و پطرولیم به‌اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و پرداخت یک و نیم میلیون دالر محکوم شد.

دادگاه عالی می‌گوید که آقای شهرانی در قرارداد ساخت کارخانه سمنت ولایت هرات و معدن ذغال سنگ پهلوانان ولسوالی کرخ ولایت هرات با یک شرکت ایرانی به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌یی متهم بود.

در نشست دادگاه گفته شد که وزارت معادن در این قراردادها نتوانسته بود یک و نیم میلیون دالر پول تامین شرکت را پرداخت کند و از همین‌رو با زیان روبه‌رو شده بود.

اما آقای شهرانی، اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی را نمی‌پذیرد.Skip to toolbar