توزیع کمک غذایی و غیرغذایی برای بیش از ۳۳۰ خانواده در فاریاب

3 Jan 2021

۱۴ جدی ۱۳۹۹

مقام‌های محلی درفاریاب می‌گویند ام‌روز برای ۳۳۱ خانوادۀ بی‌جا شده در اثر جنگ‌ها در شهر میمنه مواد غذایی و غیر غذایی از سوی نهادهای امداد رسان توزیع گردید.

عبدالمقیم راسخ معاون والی فاریاب می‌گوید این کمک ها برای خانواده‌های بی‌جا شده از جنگ، مربوط ولسوالی‌های خواجه سبزپوش و قیصار با هماهنگی اداره محلی ازسوی نهادهای امداد رسان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردید.

به گفته معاون والی فاریاب این کمک‌ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی می‌باشد مواد غذایی شامل ۴ بوری آرد، ۱۸ کیلو روغن، ۲۵ کیلو دال‌نخود و ۲ کیلو نمک از طرف دفتر wfp برای هر خانواده و از طرف دفتر یونیسف، شامل کیت صحی، کیت اطفال،کیت آشپزخانه و ۴ تخته کمپل می باشد که برای هر خانوادۀ بی‌جاشده توزیع گردید.

دراین‌حال خانواده‌های مستفید از کمک‌های غذایی و غیرغذایی ازسوی نهادهای امداد رسان ابراز خرسندی نموده هم‌چنان خواستار تداوم کمک‌ها در آینده نیز شده‌اند.
با این همه مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند روند کمک‌های غذایی و غیر غذایی ازسوی نهادهای امداد رسان پس از شناسایی خانواده‌های نیازمند ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar