برنامه شیبه‌سازی (مذاکرات بین الافغانی دوحه) در فاریاب برگزار شد

3 Jan 2021

۱۴ جدی ۱۳۹۹

ام‌روز (یک‌شنبه، ۱۴جدی) تیم توسعه جوان با هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تحت نام( شیبه سازی مذاکرات بین الافغانی صلح دوحه) با حضورداشت رٲسای دولتی و غیر دولتی، منتفذین، اساتید، فعالین جامعه مدنی، و جوانان این ولایت در سالون کنفرانس‌های ریاست امور زنان برگزار کردند.

حبیب‌الله جویا مسوول تیم توسعه جوان، در رابطه به‌برگزاری این برنامه صحبت نموده گفت: جوانان ولایت فاریاب در پروسه صلح آینده سهم فعال را خواهد داشت.

سید زین الدین عابدین رئیس جامعه مدنی ولایت فاریاب می‌گوید: حمایت خود را از جوانان صلح خواه این برنامه اعلام نموده گفت، همه جوانان این ولایت باید در عرصه آوردن فضای صلح در این سر زمین تلاش نمایند.

اعضای تیم توسعه جوان، پروسه صلح در دوحه را به فال نیک گرفته نمایش‌نامه‌ای را در رابطه به موضوع اجرا نمودند.Skip to toolbar