از ترور یک خبرنگار در خوست جلوگیری شد

3 Jan 2021

۱۴ جدی ۱۳۹۹

ریاست امنیت ملی، ام‌روز(یک‌شنبه، ۱۴ جدی) در خبرنامه‌ای آورده‌است که دو نفر قصد ترور خبرنگار تلویزیون غرغشت خوست را داشتند، قبل از رسیدن به هدف بازداشت شدند.

نیروهای امنیت ملی در ولایت خوست از ترور یک خبرنگار جلوگیری کردند. به گفته این ریاست، دو نفر از افراد بازداشت‌شده، از سوی شبکه حقانی مأمور شده‌بودند تا این خبرنگار را ترور کنند.Skip to toolbar