طراح حملۀ بر دانشگاه کابل به اعدام محکوم شد

2 Jan 2021

۱۳ جدی ۱۳۹۹

دادگاۀ عالی می‌گوید که محمد عادل، یکی از طراحان حملۀ هراس‌ افگنانه بر دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده‌است. به‌گفتۀ دادگاۀ عالی، محکمۀ شش تن از عالمان و طراحان حمله بر دانشگاه کابل به روز دهم ماه جدی برگزار شد.

در یک خبرنامۀ دادگاه عالی آمده‌است که چهار تن از این افراد، به زندان و پرداخت جریمۀ نقدی محکوم شده‌اند و یک تن هم بی‌گناه شناخته شده‌است.

در این خبرنامه آمده‌است: عبیدالله متهم را به جرم عضویت در گروه داعش، ماین‌گذاری و انتقال مواد انفجاری و اختطاف به ۲۵سال حبس تنفیذی، عبدالکبار متهم را در قضیه خیانت ملی و عضویت در گروه داعش و اختطاف و خدابخش متهم را در قضیای عضویت در گروه داعش و اختطاف هر واحد به دوازده – دوازده سال حبس تنفیذی و اظهارالدین متهم را با تغییر وصف جرمی به جریمه نقدی محکوم به جزاء نموده و نیز یکتن از متهمین این قضیه را نسبت عدم موجودیت دلایل الزام بری الذمه دانست.

در حمله بر مرکز آموزش‌های حقوقی دانشگاه کابل ۱۸ دانشجو به‌شمول یک کارمند اداری جان‌‌های شان را از دست دادند.Skip to toolbar