رئیس جمهورغنی: برای زنان تجارت پیشه زمین توزیع می‌شود

2 Jan 2021

۱۳ جدی ۱۳۹۹

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر گسترش فعالیت‌های زنان سرمقاله‌گذار در این کشور تاکید کرده است.

منیژه وافق رئیس این اتاق گفته که زنان تجارت‌پیشه به‌دلیل نداشتن جای در بخش تجارت با مشکلات زیادی مواجه هستند.

خانم وافق گفت که دی‌روز در دیدار با محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری مشکلات زنان تاجر را در میان گذاشت و آقای غنی هم بر حل آن تأکید کرد.

به گفته خانم وافق، باید از طریق یک میکانیزم شفاف با زنان تجارت‌پیشه که از شیوع ویروس کرونا زیان دیده‌اند، کمک صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که برای زنان تاجر در کابل و ولایات زمین داده خواهد شد. آقای غنی به اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری زنان دستور داد که برای تقویت تجارت زنان کار صورت گیرد.

در حال حاضر ۲،۴۷۱ تن زنان سرمایه‌گذار در کابل و ولایات افغانستان به صورت انفرادی و گروهی فعالیت می‌کنند.Skip to toolbar