توافق پارلمان آذربایجان برای گشایش سفارت این کشور در کابل

31 Dec 2020

۱۱ جدی ۱۳۹۹

وزارت خارجه افغانستان از این اقدام آذربایجان استقبال کرد و بازگشایی سفارت این کشور را در کابل برای گُسترش روابط دوجانبه مهم می‌داند.

وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید که پارلمان جمهوری آذربایجان، برای گشایش سفارت این کشور در کابل رأی موافق داده‌است.

آذربایجان تاکنون در افغانستان سفارت نداشت.

در یک خبرنامه این وزارت آمده‌است که صمد سیدوف، رئیس روابط بین‌المللی پارلمان آذربایجان، گشایش سفارت این کشور را در کابل، مهم و به سود باکو دانسته‌است.

درهمین حال، وزارت امور خارجه از این اقدام آذربایجان استقبال کرد و بازگشایی سفارت این کشور را برای گُسترش روابط دوجانبه مهم می‌داند.

وزارت خارجه هم‌چنین می‌گوید که حدود دو هفته پیش، امان‌الله جیحون، سفیر افغانستان در باکو در دیدار با مقام‌های آذربایجانی دربارۀ تقویت و گسترش روابط سیاسی، فرهنگی و بازرگانی میان کابل و باکو، بحث و گفت‌وگو کرد.

این درحالی‌است که افغانستان در مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان از موقف باکو، پشتیبانی کرده‌است.Skip to toolbar